สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาโท 48 อัตรา 14-27 ก.พ.

0
398

สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาโท จำนวน 48 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานราชการ

  • ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาโท จำนวน 48 อัตรา

วิธีสมัครสอบครูผู้ช่วย

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบครูผู้ช่วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน สมัครงานออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ

>>>สมัครสอบครูผู้ช่วย

>>>รายละเอียดทางคุณวุฒิ