สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี รับถึง 3 เม.ย.

0
303

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ