สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

0
717

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักทัศนมาตร วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักทัศนมาตร จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล