สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิป.ตรี 15-19 มิ.ย.

0
927

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานสถาปัตย์ มทร.ราชมงคลธัญบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานสถาปัตย์

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานตำแหน่งงานสถาปัตย์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานตำแหน่งงานสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานสถาปัตย์