สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างการเงินและบัญชี วุฒิปวส.1 อัตรา รับถึง 25 พ.ย.

0
288

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี มีประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18-258 พฤศจิกายน 2562

สมัครงานท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานท่องเที่ยว

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานท่องเที่ยว