สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง รับถึง 20 ก.ย.

0
182

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำ่แหน่ง วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา


การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ