สนง.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

0
664

งานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับการบรรจุในตำแหน่งงานดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สมาชิกผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

งานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

นักวิชาการคลัง  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

การรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนายรายณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน