สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครงานด้านกฏหมาย บัญชี ช่างฯ 18 อัตรา

0
175

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างให้เข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจหางาน กฏหมาย บัญชี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562

หางานกฏหมาย บัญชี

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ทนายความ ด้านงานคดี จำนวน 3 อัตรา
  2. ทนายความ ด้านงานนิติการ จำนวน 5 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 3 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่ภาษี จำนวน 3 อัตรา
  6. นายช่าง จำนวน 1 อัตรา
  7. นายช่างงานระบบ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครงานด้านกฏหมาย บัญชี

ให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานกฏหมาย บัญชี สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท

เอกสารต้นฉบับ>>>หางานกฏหมาย บัญชี