สนง.สถิติ จันทบุรี รับสมัครผู้ช่วยพนักงานสถิติ วุฒิ ปวช. 30 ต.ค.- 19 พ.ย.

0
384

สำนักงานสถิติ จังหวัดจันทบุรี จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ วุฒิ ปวช. จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ จันทบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2562

งานราชการ จันทบุรี

ตำแหน่งงานว่าง

  • ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ จันทบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ จันทบุรี ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ จันทบุรี