สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 18 ตำแหน่ง 73 อัตรา 23-27 มี.ค.

0
967

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 73 อัตรา ในระดับวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 3. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 4. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
 5. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 18 อัตรา
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 13. โภชนากร จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
 15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา
 16. พนักงานบริการ จำนวน 14 อัตรา
 17. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 18. พนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข