สนง.อ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครงานราชการ 2559 วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา

0
1083

งานราชการ 2559

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชากรอุตสาหกรรมปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

สมาชิกท่านใดสนใจสมัครงานราชการ 2559 ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

งานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  2. นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบงานราชการ 2559

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนารายณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน