สนง.เลขาธิการแพทยสภา รับสมัครงานด้านการแพทย์ สารสนเทศ

0
532

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานด้านการแพทย์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สมัครงานด้านการแพทย์

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานด้านการแพทย์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานด้านการแพทย์ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานด้านการแพทย์