สนง.เศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบเข้ารับราชการ “เศรษฐกร” วุฒิป.ตรี 5 อัตรา ป.โท 10 อัตรา 20 ธ.ค.-23 ม.ค.63

0
843

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกิจ วุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา และวุฒิปริญญาโท 10 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคา 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ