สปก.เปิดสอบพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิปวส.-ป.ตรี 27 พ.ค.-5 มิ.ย.

0
714

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 17 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สปก. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

สมัครงาน สปก.

งานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
  6. นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
  7. นายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
  8. เจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงาน สปก.

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ สปก.ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ