สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานว่าง 13 ตำแหน่ง 6-20 ก.พ.

0
8185

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการแข่งขันและบรรจุเป็นพนักงานสภากาชาดไทย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สภากาชาดไทย ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงาน สภากาชาดไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา
 2. พยาบาล ฝ่ายบริการและวิจัยคลิกนิ สถานเสาวภา
 3. เภสัชกร 3-5 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
 4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลัง
 7. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
 8. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
 9. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
 10. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา
 11. พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
 12. พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
 13. นายแพทย์(ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์ฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

วิธีสมัครงาน สภากาชาดไทย

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สภากาชาดไทย สมัครงานออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สภากาชาดไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน สภากาชาดไทย