สมัครงานกับไทยประกันชีวิต ตำแหน่งงานว่าง 23 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

0
2933

สมัครงานกับไทยประกันชีวิต
ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทย โดยคนไทย และเพื่อคนไทย มากกว่า 70 ปี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานกับไทยประกันชีวิต คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อค้นหาตำแหน่งงานและคุณสมบัติเฉพาะ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานกับไทยประกันชีวิต

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
 2. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย / วิจัยและวางแผน / บริหารความเสี่ยง
 3. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต / ประกันชีวิตหมู่/พยาบาลพิจารณารับประกัน
 4. เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม / พยาบาลประจำคลินิก
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต / ตรวจสอบสินไหม
 6. เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารองค์กร
 7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด / การตลาด Digital
 8. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 9. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
 10. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
 11. วิทยากร
 12. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
 13. เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
 14. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
 15. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 16. Programmer / Database Administrator
 17. Business Analyst
 18. Bancassurance / Partnership
 19. Senior Call Center / Call Center
 20. ช่างประจำอาคาร / ช่างเทคนิค / ช่างคอมพิวเตอร์
 21. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 22. เจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายปี
 23. Telesales

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานกับไทยประกันชีวิต