สมัครงานกับ ธ.ก.ส. ตำแหน่ง Call Center วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรอกประวัติถึง 10 ธ.ค.

0
4491

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลต่างๆ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ในสวนของผู้สนใจสมัคร Call Center ธ.ก.ส. ให้ฝากประวัติเพื่อรอเรียกสอบ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562

สมัคร Call Center ธ.ก.ส.

ตำแหน่งงานว่าง

  • ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center)

วิธีสมัคร Call Center ธ.ก.ส.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Call Center ธ.ก.ส. ให้ฝากประวัติผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัคร Call Center ธ.ก.ส.