สมัครงานธนาคารกรุงเทพ วุฒิปริญญาตรี

0
2824

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

สำหรับสมาชิกที่สนใจงานธนาคาร วันนี้ธนาคารกรุงเทพมีตำแหน่งงานใหม่ที่กำลังเปิดรับสมัครกันนะคะ โดยตำแหน่งงานนี้ ต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หากมีประสบการณ์ในการทำงาน ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ ส่วนการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ สีลม

วิธีการสมัครงานธนาคารกรุงเทพ สามารถสมัครงานได้หลายช่องทาง จะเดินทางไปสมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานออนไลน์ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง เพราะสมาชิกบางคนอาจจะสมัครงานหลายที่ หรือจะโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตำแหน่งงานนั้นๆ โดยตรงก็ได้อีกเช่นกัน

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  • Marketing Officer – Dynamic Currency Conversion

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. บริหารความสัมพันธ์และขยายฐานร้านค้ารับบัตรเครดิต สกุลเงินต่างประเทศ (Dynamic Currency Conversion : DCC)
  2. วางแผนและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการใช้บัตรเครดิต
  3. ประสานงานกับบริษัทภายนอก เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับธนาคาร แก้ไขปัญหาและให้บริการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรบัตรเครดิต (VISA / Master Card)
  4. วิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนพัฒนาธุรกิจ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดบัตรเครดิต หรือบริการร้านค้ารับบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. บุคลิกภาพดี มีทักษณะการเจรจาต่อรอง
  4. มีทักษะภาษาอังกฤษ และมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดี
  5. ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงเทพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณผุสชา โทร. 0-2296-8173 หรือ 08-5481-3111