สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งงานว่าง 2 ตำแหน่ง

0
776

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ และตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สาขาต่างประเทศ

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานว่าง

  1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
  2. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สาขาต่างประเทศ

การรับสมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562

ตำแหน่งที่ 2 เปิดรับสมัคร ตั้่งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562