สมัครงานธนาคาร กสิกรไทย ตำแหน่งงานน่าสนใจ

0
2065

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2544

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

ขณะนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร หากใครรู้ตัวว่า เป็นหนุ่ม-สาว รุ่นใหม่ ไฟแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้องการก้าวหน้าไปกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง อ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานได้ทันที

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานว่าง

 • Provident Fund Marketing Executive
Job Description
 • ร่วมกำหนดและปฏิบัติงานตามแผนทางการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด
 • เข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำเสนอธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ดูแล รับผิดชอบและให้บริการลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดทำรูปแบบและเนื้อหา Proposal และ Presentation ที่ใช้ในการเสนอบริการ
 • ติดตามกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
Qualifications :
 • Master’s Degree in Marketing, Finance or related Fields
 • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
 • Master’s Degree in Marketing, Finance or related fields
 • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
 • Single license is preferable
 • Able to work in a competitive environment and successfully achieve sales target
การสมัครงานธนาคาร

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทในเครือธนาคาร กสิกรไทย ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานธนาคาร