สมัครงานธนาคารทหารไทย 44 ตำแหน่ง ส่งท้ายปี 57

0
2848
สมัครงานธนาคารทหารไทย
สมัครงานธนาคารทหารไทย

สมัครงานธนาคารทหารไทย

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร อัพเดทล่าสุด ก่อนจะเริ่มต้นปี พ.ศ.2558 ธนาคารทหารไทย เปิดรับสมัครงานธนาคาร จำนวน 44 ตำแหน่ง หลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ และต้องการร่วมงานกับธนาคารทหารไทย ได้เข้ามาสมัครทำการคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานธนาคารทหารไทยตามความมุ่งมั่น ตั้งใจที่มีอยู่

ครั้งนี้ เป็นการรับสมัครงานในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับบริหาร ดังนั้นผู้สนใจสมัครงานธนาคารทหารไทย จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่เปิดรับให้แน่นอน ก่อนจะทำการสมัครงานออนไลน์ได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศนี้

สมัครงานธนาคารทหารไทย

สมัครงานธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. Team Head of HR Strategy & Organization Development

 2. ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขา (บริการและลูกค้าสัมพันธ์)

 3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Personal Banker)

 4. Senior Segment Strategist / Senior Specialist – Segment Management

 5. Team Lead of SME Quality Assurance

 6. Specialist – Quality Improvement

 7. Specialist – Quality Assurance

 8. Regional Manager (Branch Service and Relationship) / ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา (บริการและลูกค้าสัมพันธ์)

 9. RELATIONSHIP Manager (Wealth)

 10. Senior Digital Marketing

 11. Team Lead of Deposit Products

 12. Operations and Services Associate (Loan Set up)

 13. Marketing Manager (Products)

 14. Technical infrasutructure – Server Platform & Database Management

 15. Solution Architect – Application Solution

 16. BI Specialist

 17. Senior Enterprise Architect

 18. IT Service Managetment

 19. Operation and Service Officer (LC, LG and Settlement)

 20. Underwriter – Corporate & Multi Corporate Banking

 21. Assistant SME Relaltionship Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี

 22. Procurement Specialist – IT

 23. Relationship Manager – Financial Instrution (Bank / Non – Bank)

 24. Team Head of Information & Business Continuity Risk, Health & Safety

 25. MIS and Data Analysis Officer

 26. Electronics Channels Security & Penetration Test

 27. IT Security Administrator – Infrastructure

 28. Team Lead of SME Relationship Management

 29. Call Center

 30. Operations and Services Associate (Foreign Exchange and Derivativess Operations)

 31. Collector (Unsecured NPL & Recovery)

 32. Senior Credit Application Analyst

 33. Business Rules Management System

 34. Financial Planning and Analysis Specialist

 35. Operational Risk Management Consultant

 36. เจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์

 37. Underwriter (Business Banking Credit Underwriting)

 38. Internal Branding Manager

 39. Auditor / Senior Auditor

 40. Credit Review Manager / Senior Credit Review Manager / Executive Credit Review Manager

 41. Financial Analysis Manager

 42. Senior Sale Tool Management

 43. Senior Agent and Sevurities Services Product Manager

 44. Relationship Manager – Small SME (Southern)

รายละเอียดทั้งหมด>>>>Download Link