[งานธนาคาร] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่นี่

0
70160

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานธนาคาร ธกส. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2565

สมัครงานธนาคา ธกส.

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  • พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ (จำนวน 1 อัตรา)
  • พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) (จำนวน 2 อัตรา)
  • พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer (จำนวน 1 อัตรา)

วิธีการสมัครงาน

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2565 ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนดและเลือกตำแหน่ง พนักงาน ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกปฏิบัติงานตามข้อ 1.1 – 1.3 ได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิ์ และผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด เท่านั้น

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานธนาคาร ธกส.