สมัครงานธนาคาร ธกส. วุฒิปริญญาตรี-โท 8 อัตรา

0
1324

สมัครงานธนาคาร ธกส.

งานธนาคาร อัพเดทวันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านนิติกร และปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด ประจำส่วนงาน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานธนาคาร ธกส. ในตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าว สามารถสมัครงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2557

สมัครงาน ธกส

สมัครงานธนาคาร ธกส.

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  1.  พนักงานปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ  จำนวน 1 อัตรา

  2.  พนักงานปฏิบัติงานด้านนิติกร  จำนวน 1 อัตรา

  3. พนักงานปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด  จำนวน 6 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานธนาคาร ธกส.

ผู้สนใจ สามารถสมัครงานธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน และธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

 

***อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>Download Link