[สมัครงานธนาคาร] ธกส. เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง

0
7036

สมัครงาน ธกส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 8 ประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 9 ประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่สูงกว่าระดับ 11 ประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

สมาชิกที่สนใจ สมัครงาน ธกส. ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558

สมัครงาน ธกส

 สมัครงาน ธกส.

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  จำนวน 1 อัตรา
  2. ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
  3. ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน ธกส.

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ธกส. และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน อาคาร Tower ชั้น 16 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน