สมัครงานประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี 3 อัตรา

0
1076

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์มีความประสงค์จะรัาบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถยื่นประวัติไปที่ Email Address ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครงานประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สมัครโดยการยื่น Resume แนะนำตัวไปที่ Email Address ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานประชาสัมพันธ์