สมัครงานมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี

0
584
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครงาน การศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 16/2557 ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือก และได้เข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,190 บาท และค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สอบถามข้อมูลการสมัครงานมหาวิทยาลัย ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

 • นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญษตรี หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือสาขาใกล้เคียง)
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์

 

ลักษณะงานที่จะมอบหมาย

 • สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และจัดทำข้อมูลในการดำนินการประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์วางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล
 • สามารถจัดทำเอกสารและผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งลักษณะ Online และ Offline
 • สามารถถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop illustrator Indesign ฯลฯ
 • สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัรสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 613 2253ม 02 613 2195 และยื่นใบสมัคร Online ผ่าน http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp

 

 อ่านรายละเอียดทั้งหมด >>>>สมัครงาน การศึกษา