กสท.โทรคมนาคม เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างวุฒิป.ตรี/ป.โท ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

0
1025

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานคุณวุฒิปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา ในส่วนของสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่าง กสท ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563

สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานว่าง กสท

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 40 อัตรา
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
  3. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ  จำนวน 7 อัตรา
  4. คุณวุฒิปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา
  5. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคม  จำนวน 3 อัตรา
  6. คุณวุฒิปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา
  7. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา
  8. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่าง กสท

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง กสท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กสท โทรคมนาคม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง กสท