สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง 2558 รวม 126 อัตรา

0
4215

สมัครงาน การประปานครหลวง

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวน 126 อัตรา ซึ่งแบ่งเป็นสายงานต่างๆ กัน

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงาน การประปานครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถติดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ ได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานการประปานครหลวง

สมัครงาน การประปานครหลวง

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. วิศวกร (โยธา) จำนวน 50 อัตรา

 2. วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 20 อัตรา

 3. วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา

 4. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา

 5. วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา

 6. วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา

 7. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

 8. นักบัญชี จำนวน 28 อัตรา

 9. นักบริหารงาน จำนวน 7 อัตรา

 10. นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา

 11. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

 12. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

 13. นิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การประปา

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การประปนครหลวงจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีการสมัครงาน การประปา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การประปา สามารถสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

การประปานครหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบให้ทราบในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link