สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ด้านกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

0
1629

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ในตำแหน่ง ผู้จัดการ งานที่ปรึกษากฏหมาย ฝ่ายกฏหมายและนิติกรรมสัญญา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง

สมัครงานเอสเอเอ็ม

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดรับ

  1. ผู้จัดการ งานที่ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. วุฒิปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
  2. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานคดี ภาครัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นทนายความและว่าความ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail : [email protected] หรือสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่บริัท โดยขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2686 1828 หรือ 0 2686 1800 ต่อ 3009 (คุณธมน, คุณอณุดาร์)
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: [email protected] Website: www.sam.or.th