สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ตำแหน่งงานว่าง 12 อัตรา

0
22600

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ บริษัทไปรษณ๊ย์ไทย จำกัด ถือหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดำเนินธุรกิจ และให้บริการด้านการจัดระบบงาน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

job-thailand-post

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยจัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 3. หัวหน้าส่วนตลาด จำนวน 1 อัตรา
 4. หัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ จำนวน 1 อัตรา
 5. หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
 6. หัวหน้าส่วนการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 7. หัวหน้างานตลาด จำนวน 1 อัตรา
 8. หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 9. หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
 10. หัวหน้างานปฏิบัติการเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
 11. หัวหน้างานปฏิบัติการสินค้าทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-8313704 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน