(สมัครงานราชการ) กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
26270

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 3. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 8. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 10. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กรมท่าอากาศยาน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ