(สมัครงานราชการ) กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
21721

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) ปฏิบัติงานที่กองคลัง จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. จ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 10 ชั้น (ชั้น 9) กรมท่าอากาศยาน กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ