สมัครงานราชการ กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1324

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมป่าไม้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ อัตราว่างครั้งแรก 56 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มกราคม 2566

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 41 อัตรา
  3. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน  7 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มกราคม 2566 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมป่าไม้ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ