สมัครงานวุฒิ ปวช. กรมการขนส่งทางบก รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปิดรับ 21 ก.พ.

0
847

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ได้รับการจัดสรรเงินทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช.

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานขนส่ง วุฒิปวช. กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานขนส่ง วุฒิปวช.

ตำแหน่งงานราชการ

  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานขนส่ง วุฒิปวช.

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานขนส่ง วุฒิปวช. ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานขนส่ง วุฒิปวช.