สมัครงานสถานฑูตสหรัฐฯ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 8 ตำแหน่ง คลิกด่วน!!!

0
2309

โอกาสในการร่วมงานกับเรา
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีนโยบายที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่ยุติธรรมและเป็นธรรมในการจ้างงานต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ แหล่งกำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง สถานภาพสมรส หรือความโน้มเอียงทางเพศ นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายนี้ประสบผลสำเร็จสำหรับการปฏิบัติการงานบุคคลที่เท่าเทียมกันผ่านโครงการต่างๆที่ส่งเสริมความหลากหลายอย่างต่อเนื่องสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติของพนักงาน 8 ประการ ตามลิงก์นี้ (PDF 128KB) เพื่อเข้าร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสมัครงานสถานฑูตสหรัฐอเมริกา คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ วัน เวลาที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานสถานฑูต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • Electrician – All Interested Applicants
  • Housing Assistant-USEFM Only
  • Investigator – All candidates
  • Medical Research Scientist – All candidates
  • Safety Program Coordinator – All Interested Applicants
  • Medical Research Aide – All Interested Applicants
  • Refrigeration & Air Conditioning Mechanic – All Interested Applicants
  • Mason – All Interested Applicants
  • เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสถานฑูต