สมัครงานสมัครงานธนาคาร SME(SME BANK) 2559

0
14367

สมัครงานธนาคาร SME

ด้วยวิสัยทัศน์ของ SME Bank มุ่ง “เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEsไทย” ทั้งเป็นแหล่งทุนและสนับสนุนองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสด้านการตลาด ให้ผู้ประกอบการ SMEsไทย เติบโต ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ทีมงานที่มีความมุ่งมั่น กระตือรื้อร้น คือส่วนสำคัญที่จะเป็นพลังผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsไทย ให้เติบโต…เคียงคู่กับธนาคาร

สมัครงาน ธนาคาพัฒนาวิสาหกิจ
สนใจร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อน SMEs ไทย กับ SME Bank กรอกข้อมูลใบสมัครทางใบสมัคร ONLINE หรือ มาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 14 อาคาร SME Bank (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ธนาคารจะนำใบสมัครของท่านมาพิจารณาคุณสมบัติ หากประวัติของท่านได้รับความสนใจธนาคารจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญมากรอกใบสมัครงานเต็มรูปแบบและทำการทดสอบตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าในการสมัครงาน การทดสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ธนาคารต้องการเท่านั้น

สมัครงานธนาคาร SME

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
310 อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 34
ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0-2265-3000 ต่อ 4047-4049,4057
โทรสาร. 0-2265-4052

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานธนาคาร SME