สมัครงาน กรมอนามัย วุฒิปวส. – ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

0
1377

สมัครงาน กรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเทศสัมพันธ์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ที่มีความสนใจจะสมัครงาน กรมอนามัย ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกระทรวงสาธารณสุข

สมัครงาน กรมอนามัย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิเทศสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา

  4. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมอนามัยจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยผู้สมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมอนามัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.anamai.moph.go.th เว็บไซต์ http://person.anamai.moph.go.th และติดประกาศที่กองการเจ้าหน้าที่ อคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน กรมอนามัย