ข่าวงาน! สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา

0
8937

สมัครงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตามตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 79 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์ สมัครงาน กสทช. สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. – 14.30 น.)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ส่วนกลาง

 1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
 2. ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา
 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 4. ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

ส่วนภูมิภาค

 1. ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 2. ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา
 3. ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 4. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา
 5. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
  * TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  * TOEFL ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
  * IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4
  * ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของสำนักงาน กสทช.
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันที่รองรับจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อง 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Word, Excel, Power Point

การสมัคร กสทช.

ผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงาน กสทช. สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือสำนักงาน กสทช.ภาค หรือสำนักงาน กสทช.เขต ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. – 14.30 น.)

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >>> คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> คลิก