สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ.เชียงใหม่ วุฒิ ปวช. 16 อัตรา

0
3144

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง, เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ลชง.) จำนวน 16 อัตรา ซึ่งจะทำสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 เวลาราชการ

สมัครงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 • ลูกจ้างช่าง (ลชง.) จำนวน 16 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. เพศชาย* เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 3. เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน
 4. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
 5. สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงในวันรายงานตัว เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น
 6. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 7. สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพแขนสั้น ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการทดสอบร่างกายในการสอบรอบ 2
 8. ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป
 9. สามารถปฏิบัติงาน แบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 10. ต้องขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล

 

กำหนดการรับสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ณ อาคาร 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามปล่อยชายเสื้อไว้นอกขอบกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะ ถ้าผู้สมัครแต่งกายไม่สุภาพ จะไม่รับสมัคร

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค