สมัครงาน!!! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

0
326589

ประกาศรับสมัครงานบริษัท โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประจำ ทุกระดับวุฒิการศึกษา ทุกสาขาวิชาชีพ ครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ จำนวน 9 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับรถไฟฟ้ากรุงเทพ

สมัครงานบริษัท

  1. นิติกร ส่วนกฎหมาย
  2. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่วนกลาง
  3. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ
  4. เจ้าหน้าที่ แผนกจัดการระบบค่าโดยสารส่วนกลาง
  5. วิศวกร ระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัย (สายสีน้ำเงิน)
  6. วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)
  7. วิศวกร แผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า
  8. วิศวกร กลุ่มระบบซ่อมแซมอะไหล่
  9. หัวหน้าวิศวกร แผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า

วิธีสมัครงานบริษัททางด่วน

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ที่เปิดรับ

คลิก>>>สมัครงานบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า