หางาน “ธนาคารธนชาต” เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2562 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

0
140342

สมัครงานธนาคารธนชาต

Update(22/05/2019)

ธนาคารธนชาต เป็นสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการด้านธุรกิจการธนาคาร และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ โดยธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ครอบคุลมในหลากหลายธุรกิจ ในโอกาสที่ธนาคารกำลังขยายธุรกิจ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารธนชาต สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานธนาคารธนชาต

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. Economics & Sectors Intelligence

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาเอก/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ การเงิน การจัดการ (GPA 3.25 ขึ้นไป)
  • มีประสบการณ์ทำงานมาในงานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน 10 ปีขึ้นไป
  • ทักษะด้าน Data Analytics และ Financial Analysis (Feasibility Study)
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน) ในระดับดีมาก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : MBK Tower
 2. Strategy, Execution & Performance
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาเอก/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ การเงิน การจัดการ (GPA 3.25 ขึ้นไป)
  • มีประสบการณ์ทำงานมาในงานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน 10 ปีขึ้นไป
  • ทักษะด้าน Data Analytics และ Financial Analysis (Feasibility Study)
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน) ในระดับดีมาก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : MBK Tower
 3. Strategic Risk and Special Projects
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาเอก/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ การเงิน การจัดการ (GPA 3.25 ขึ้นไป)
  • มีประสบการณ์ทำงานมาในงานที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน 10 ปีขึ้นไป
  • ทักษะด้าน Data Analytics และ Financial Analysis (Feasibility Study)
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน) ในระดับดีมาก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : MBK Tower
 4. Special Handling
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / เศษรฐศาสตร์บัญชี หรืออื่น ๆ
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ่นไป ในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อบ้าน, รถยนต์, SMEs
  • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
  • อายุ 27 – 35 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. Credit Analyst / Underwriter
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree of Economics / Business / Finance or related field
  • More than 3 years of experience in Credit Analysis/Underwriting field
  • Experience in financial business and leasing would be an advantage.
  • Good communication skill, good decision making and problem solving skill
  • Able to work under pressure with time constrain.
  • Computer literacy in MS Office.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 6. หัวหน้าทีมการตลาดสินเชื่อเคหะ Housing Loan Sales Head Team
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 35 ปี ขั้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินเชื่อเคหะ และการบริหารทีม ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทีมตัวแทนขายสินเชื่ออิสระ อย่างน้อย 5 – 10 คน
  • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น
  • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันภัย
  • หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการบ้านและคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีพัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา
 7. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเคหะ Housing Loan Sales
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีความรู้ ทักษะทางด้านการขายสินเชื่อเคหะ
  • มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น
  • ชอบงานอิสระ รักความท้าทายและต้องการมีรายได้ที่ไม่จำกัด
  •  มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน
  • ถ้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันภัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีพัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา
 8. HR Recruitment and Branding Strategy
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
  • Conceptual skills, interpersonal skills, result oriented
  • Good Computer operating skills in MS Office
  • Good command in English
  • Able to work under pressure and handle performance targets
 9. SMEs Sales Management & Support
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเป็นผู้นำ/การจัดการการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 10. Assistant Relationship Manager
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 11. Relationship Manager (SMEs)
  คุณสมบัติ :
  • ระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเงินและธนาคาร อย่างน้อย 8-10 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 12. Compliance – AML/CFT Regulatory Affairs
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์ / สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Compliance/AML/CFT ของสถาบันการเงิน/การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการในการประกอบธุรกิจธนาคาร และสามารถนำความรู้มาใช้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 13. Compliance: LBDU, Bancassurance & Sub. Specialist
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย/สาขาบริหารธุรกิจ/การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจประกัน หรือธุรกิจด้านตลาดเงิน หรือตลาดทุน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร หรือถ่ายทอด สาระสำคัญของกฎหมาย ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ
 14. Digital Business Development & Partnership
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree (MBA a plus, but not required)
  • 3-5 years Product/Business Development experience in either the finance, media or tech industry
  • Experience owning and leading partner relationships, and possesses an understanding of the partnership life-cycle
  • Entrepreneurial, “out of the box” thinker with the ability to craft strategic stories in PowerPoint around business initiatives
  • Experience converting business ideas and research into well-thought-out and timely product releases with an emphasis on revenue and performance
  • Proven ability to develop relationships at all levels with external and internal partners, as well as the ability to deal with ambiguity and adapt to fast changing business conditions
  • Tech-savvy with a strong conceptual understanding of digital and mobile technologies, staying abreast of relevant industry trends that could impact the organization’s business short and long-term
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 15. Digital Channel & Project
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree, MBA a plus. Degree in business or related fields.
  • Minimum 5 years of experience in Product Development, Project Manager or similar management of process.
  • Experience in digital banking projects.
  • Digital-savvy
  • Ability to multi-task and prioritize client issues and add value to customer relationship.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 16. Digital Marketing
  คุณสมบัติ :
  • At least 10 of which with a proven track record of marketing/digital marketing management
  • Educated to degree level. Ideally with a marketing/digital marketing background
  • Overall marketing experience with an expertise in digital marketing
  • Experience leading a team
  • Great project management, organizational, and analytical skills
  • Experience managing a budget
  • Experience and in depth understanding of Search Engine Marketing (SEM), Social and Content Marketing
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 17. Digital Strategy & Innovation
  คุณสมบัติ :
  • Master degree in business, finance, economics, MIS or related fields
  • At least 5 years in business/product development experience
  • Experience in digital banking projects
  • Have knowledge on digital banking trends and movements
  • Experience in leading a team for fact finding session
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 18. Investment Sales Coach
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration or related field
  • Experience in finance and banking industy at least 7 years
  • Experience in delivery and design financial/banking or mutual fund training and coaching at least 5 years
  • Mutual Fund License or certificated such as IC License, IP License, CISA, CFP, AFPT (at least IC License)
  • Advance knowledge of mutual fund and extensive knowledge of competitive offerings, market trends, economic conditions, and the regulatory environment
  • Coaching skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 19. Acquisition & Channel Management Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Market, Business Administration, Economics or any related field
  • Minimum 3 years experience in unsecured products or financial business
  • Ability to handle multi tasks and also work under pressure with high level of initiative and strong time management skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 20. Assistant & Administration/ผู้ช่วยงานธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานธุรการ 1-3 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 21. Audit Credit Review – Retail, SMEs, HP
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor /Master Degree in Accounting, Finance, Economics or related fields.
  • More than 10 years of experience in audit field or Banking industries
  • Good logic with strong analytical skills
  • Strong interpersonal, communication, presentation skill
  • Work well under pressure and can handle with tough situation
  • Professional certifications (CPA, CIA)
  • Good command of English.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 22. BANC Product Strategy
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Market, Business Administration, Economics or any related field
  • Minimum 3 years experience in Bancassurance products or financial business
  • Analytical & Systematic thinking
  • Team work
  • Presentation skill
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 23. Budgeting Analyst
  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านงานประกันภัย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 24. Auto Finance Product
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Higher in Finance, Business Administration, Marketing or related field
  • At least 10 years experience in Marketing/Brand/Product Management
  • Strategic and Analytical Thinking, Accounting & Financial Knowledge, Business Process Knowledge, Business and Market Intelligence
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 25. OEM Relationship – Auto Loan Business Product
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration, Marketing, Finance or related field
  • At least 3 year experience in Marketing/Brand/Product Management
  • Business and Market Intelligence, Process and/or System Analysis & Improvement, Product and Service Knowledge
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงานธนาคารธนชาต >>> คลิกที่นี่