สมัครงาน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ดูตำแหน่งงานว่าง

0
13583

สมัครงาน กัลฟ์

(Update: 10/04/2019)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ (Gulf) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์) ที่ดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานสูงสุด

สมาชิกที่สนใจสมัครงาน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Assistant Manager/Manager – Corporate Branding & Communications
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s and Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Public Relations, Social Sciences or related fields
  • Minimum 5 years’ experience in Branding & Communications and Public Relations.
  • Proficient in MS office and process good presentation skills.
  • Process good leadership skills and be able to handle multi-task responsibilities, work under pressure and tight timeline.
  • Good communications skills and personality.
  • Ability to travel/work in upcountry and abroad.
  • Good command both of spoken and written English.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning and Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 2. Assistant Vice President – Corporate Planning
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in Accounting, Finance, Engineering or related fields.
  • Minimum 7 years’ experience (Preferable in financial & accounting functions and managerial accounting).
  • Have experiences in Financial planning, Financial statement analysis, Report, etc.
  • Organizational and time-management skill.
  • Good attitude and willing to work hard to achieve goal.
  • Good communication, interpersonal skill and computer literacy.
  • Initiative.
  • Fluent in English both written and verbal.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 3. Assistant Manager/Manager – Business Development
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Engineering and master’s degree in Business Management, Finance or related fields.
  • Minimum 4 years of working experience in Business Development fields
  • Ability to work on Financial model
  • Inter-personal relationship skills, ability to communicate with people of different cultures and backgrounds
  • Organizational and time-management skills
  • Goal achievement, Responsibility, Adaptability to change, Teamwork and Well-organized
  • Fluent in English both written and verbal
  • Graduated from top ten university in USA, UK will be a big plus
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 4. Senior Mechanical Engineer (Renewable/Infrastructure/Hydro/Gas)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Mechanical Engineering or related field.
  • Minimum 5 years’ experience in project engineer and/or engineering design.
  • Good attitude and willing to work hard to achieve goal.
  • Good command in English and computer literacy.
  • Able to travel/ work abroad.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 5. Assistant Vice President – Project Development
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Engineering and Master’s degree in Business Management, Finance or related fields.
  • Minimum 7 years experiences in power business (Oil, Gas, and Energy).
  • Have working experience in project development.
  • Good attitude and willing to work hard to achieve goal.
  • Fluent in English both written and verbal.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 6. Senior Electrical Engineer (Renewable/Infrastructure/Hydro/Gas)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Electrical Engineering or related field.
  • Minimum 5 years’ experience in project engineer and/or engineering design.
  • Good attitude and willing to work hard to achieve goal.
  • Good command in English and computer literacy.
  • Able to travel/ work abroad.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 7. Assistant Vice President – Business Development
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Engineering and master’s degree in Business Management, Finance or related fields.
  • Minimum 7 years of working experience in Business Development fields.
  • Ability to work on Financial model
  • Inter-personal relationship skills, ability to communicate with people of different cultures and backgrounds.
  • Organizational and time-management skills.
  • Goal achievement, Responsibility, Adaptability to change, Teamwork and Well-organized.
  • Fluent in English both written and verbal.
  • Graduated from top ten university in USA, UK will be a big plus.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 8. Senior Civil Engineer (Renewable/Infrastructure/Hydro/Gas)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Civil Engineering or related field
  • Minimum 7 years’ experience in project engineer and/or engineering design
  • Good attitude and willing to work hard to achieve goal.
  • Good command in English and computer literacy.
  • Able to travel/ work abroad.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 9. Accounting Admin Officer (Contract)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • 0-3 years’ experience in accounting, administration or related field (New graduation are welcome).
  • Excellent written and verbal communication skills.
  • Have a positive attitude and good interpersonal skill.
  • Proficient in Microsoft Office.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning and Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 10. Corporate Branding & Communications Admin Officer (Contract)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in any fields.
  • 0-3 years’ experience in administration in Corporate Branding & Communications or related field (New graduation are welcome).
  • Solid knowledge of office procedures or experience in Office Administration is a plus.
  • Experience in Navision or SAP would be an advantage.
  • Excellent written and verbal communication skills.
  • Be able to work in a fast-pace environment with attention to detail and Strong organization skills with a problem-solving attitude.
  • Have a positive attitude and good interpersonal skill.
  • Proficient in Microsoft Office.
  • Able to travel upcountry and abroad.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning and Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 11. Purchasing Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields.
  • At least 3 years of experience in administrative field such as purchasing and sourcing, inventory purchasing or inventory control
  • Work independently and self- motivated person
  • Goal achievement, Responsibility, Adaptability to change, Teamwork and Well-organized
  • Positive thinking, result-oriented, flexible and commit to deadline
  • Good command of English and computer literacy
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ยะลา, ระยอง, สมุทรปราการ, สงขลา, สระบุรี, โคราช, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, อยุธยา
 12. IT Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in engineering or related fields.
  • At least 2 years experience in related field both hardware and software application.
  • Goal achievement, Responsibility, Adaptability to change, Teamwork and Well-organized.
  • Knowledgeable in computer database application programs.
  • A good knowledge of Information Technology both of hardware and software.
  • A good command of English and computer literacy.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา, สระบุรี, ยะลา, ปราจีนบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ระยอง, อยุธยา, ฉะเชิงเทรา, โคราช
 13. Warehouse Officer
  คุณสมบัติ :
  • At least a Higher Vocational Technical education.
  • At least 3 years experience in inventory control and warehousing.
  • Goal achievement, Responsibility, Adaptability to change, Teamwork and Well-organized.
  • Possess good communication and interpersonal skills.
  • Good command of English and computer skills.
  • Ability to work with design of inventory shelving and storage areas, able to run a medium size (three ton or below) high-low, a good understanding of finance, works well with inventory control practices.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ยะลา, ระยอง, สมุทรปราการ, สระบุรี, สงขลา
 14. Electrical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
  • Minimum 3 years experience in Electrical maintenance (preferable in Power Plant).
  • Able to work “On Call” on weekends and holidays.
  • Good command of English and computer literacy.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: โคราช, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, อยุธยา, สระบุรี, สมุทรปราการ, ระยอง, ปราจีนบุรี, ยะลา, สงขลา,
 15. Mechanical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
  • Minimum 3 years experience in Mechanical maintenance (preferable in Power Plant)
  • Good Mechanical understanding of Industrial plants and power plants in particular
  • Able to work “On Call” on weekends and holidays
  • Good command of both spoken, written English and computer literacy
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา, อยุธยา, โคราช, ปทุมธานี
 16. Assistant Manager/Manager – Accounting
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related field.
  • Minimum 3-5 years Experience in accounting or related field.
  • Experience in Navision or SAP would be an advantage.
  • Good command of English and computer literacy.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 17. Assistant Manager/Manager – Finance
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Accounting or related fields
  • At least 7 years experiences from Bank or corporate finance function in any companies
  • Have working experience both project finance and corporate finance
  • Goal achievement, Responsibility, Adaptability to change, Teamwork and Well-organized
  • Good financial planning and financial model knowledge
  • Fluent in English both written and verbal
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 18. Performance Engineer
  คุณสมบัติ :
  • At least bachelor’s degree in Electrical/ Mechanical/ Control & Instrument Engineering or related fields.
  • 5-10 years’ experience in power plant or engineering consulting firm in Gas pipeline, power plant, petroleum, or petrochemical business.
  • Experience in biomass power plant project is a plus.
  • Good command both of spoken and written English.
  • Ability to travel/work in upcountry.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 19. Assistant Manager/Manger – Project Development
  คุณสมบัติ :
  • At least bachelor’s degree in Electrical/ Mechanical/ Control & Instrument Engineering or related fields.
  • 5-10 years’ experience in power plant or engineering consulting firm in Gas pipeline, power plant, petroleum, or petrochemical business.
  • Experience in biomass power plant project is a plus.
  • Good command both of spoken and written English.
  • Ability to travel/work in upcountry.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 20. Assistant Manager / Manager – Corporate Legal
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in Law.
  • Minimum 5 years’ experience in Law (Contract) or related fields.
  • Lawyer license.
  • Barrister-at-law degree and International law firm are preferable.
  • Fluent of both spoken and written English
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 21. Electrical Engineer – Engineering
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Electrical Engineering or related fields.
  • At least 0-3 years’ experience in power plant business is preferable.
  • Good understanding of Industrial plants and power plants in particular.
  • Willingness to travel to power plants which may include occasional overnight stays at upcountry.
  • Excellent physical condition to work effectively in work conditions which include blind color.
  • Good command of English and computer literacy.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 22. Mechanical Engineer – Engineering
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree (B.Eng) in Mechanical Engineering or equivalent; preferable in Category II Vibration Analyst Certification (VCAT II).
  • Experience in maintenance technology, or experience in research development functions with years in maintenance service or condition monitoring of rotating machine systems.
  • Experience in vibration monitoring of rotating machines and CBM/PdM is desirable.
  • Experience in leak and crack detection of static equipment (non-rotating equipment) and Nondestructive Testing (NDT) is desirable.
  • Knowledge in reliability and maintenance technology, root cause analysis techniques would be a plus.
  • Possess abilities required for the job e.g. leadership, problem solving, teamwork and communication.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 23. Control & Instruments Engineer – Engineering
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Control & Instrumental Engineering or related fields.
  • At least 0-3 years’ experience in power plant business is preferable.
  • Advanced organizational skills, with the ability to prioritize and manage multiple tasks simultaneously.
  • Excellent problem solving skills, works precisely and pays close attention to details
  • Willingness to travel to power plants which may include occasional overnight stays at upcountry.
  • Excellent physical condition to work effectively in work conditions which include blind color.
  • Good command of English and computer literacy.
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 24. Operation Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Electrical, Mechanical, Control & Instrumentation Engineering or related fields.
  • Minimum 3 years experience in Power Plant.
  • Able to work “Shift rotation”
  • Good command of English and computer literacy.
  • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา, โคราช, อยุธยา, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สมุทรปราการ, สงขลา, ยะลา
 25. Control & Instruments Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Electrical Engineering or related fields.
  • Minimum 3 years experience in Electrical maintenance (preferable in Power Plant)
  • Able to work “On Call” on weekends and holiday.
  • Good command of English and computer literacy.
  • Goal – oriented, Unity , Learning , Flexible.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา, โคราช, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี

อ่านรายละเอียดตำแหน่งงานและสมัครงาน บริษัท กัลฟ์ >>> คลิกที่นี่