สมัครงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ (สิงห์) 18 ตำแหน่ง 35 อัตรา

0
8407

สมัครงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ในโอกาสที่บริษัทกำลังขยายธุรกิจ จึงเปิดรับสมัครบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 35 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ (สิงห์) ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่

สมัครงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร  จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกร  จำนวน 7 อัตรา
 4. ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานบัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยผู้บริหารแบรนด์ (กลุ่มธุรกิจอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 9. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 10. นักบัญชี  จำนวน 5 อัตรา
 11. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)  จำนวน 1 อัตรา
 12. IT Technical Support  จำนวน 1 อัตรา
 13. Software Specialist (ABAP Programmer)  จำนวน 1 อัตรา
 14. MIS & BI Developer  จำนวน 2 อัตรา
 15. วิศวกรโยธา  จำนวน 2 อัตรา
 16. Business Application Support (Finance)  จำนวน 2 อัตรา
 17. Business Application Support (CO) จำนวน 1 อัตรา
 18. Strategic Financial Analyst  จำนวน 5 อัตรา

 

 ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน