สมัครงาน!!! สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) ตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

0
304042

สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)

(Update: 28/05/2018)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ มีพนักงานกว่าพันคนในหลากหลายสาขาและเป็นบริษัทที่เติบโต อย่างรวดเร็วในธุรกิจสายการบิน เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อตอบสนองตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์ ตามประกาศรับสมัครงานสายการบินดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน และสมัครงานออนไลน์เว็บไซต์ของบริษัทได้ทันที

สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์

สมัครงาน บางกอกแอร์เวย์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. System Analyst
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Related Fields
  • Communication skills
  • Team working skills
  • Analytical skills
  • English Communication skills
 2. Officer – Airport Representative and Services
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Others
  • Creativity skills
  • Communication skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Negotiation skills
  • English Communication skills
  • Minimum 1 years experience
 3. Officer – Business Partner
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Others
  • Minimum 3 years experience
  • Communication skills
  • Problem-solving skills
  • Analytical skills
  • Negotiation skills
 4. Officer – Sales Coordination / Sales Support
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Others
  • Analytical skills
  • Problem-solving skills
  • Communication skills
  • English Communication skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Adaptability and flexibility skills
  • Willingness to learn skills
 5. Business Consultant – Corporate & Government Sales
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Related Fields
  • Master Degree in Related Fields
  • Analytical skills
  • Problem-solving skills
  • Communication skills
  • English Communication skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Team working skills
  • Adaptability and flexibility skills
 6. Supervisor – Investment Promotion
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Business administration or Related Fields
  • Minimum 3 years experience
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Communication skills
  • English Communication skills
 7. Officer – Payable Accounting (Domestic)
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Accounting or Related Fields
  • Problem-solving skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Accounting skills
  • Analytical skills
  • No experience required.
  • Minimum 1 years experience
 8. Interline Relations Specialist
  คุณสมบัติ :

  • เพศหญิงหรือชาย
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้ระบบสำรองที่นั่งได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ IATA Passenger Fare
  • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการพูด และ การนำเสนอ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการดูและ และแนะนำพนักงานภายใต้บังคับบัญชา
 9. Officer – Business Continuity Management
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Business administration or Related Fields
  • Master Degree in Business administration or Related Fields
  • Analytical skills
  • Problem-solving skills
  • Negotiation skills
  • English Communication skills
  • Communication skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Team working skills
  • Creativity skills
  • Adaptability and flexibility skills
  • Minimum 1 years experience
 10. Supervisor – Network Planning
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Others or Related Fields
  • Analytical skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • English Communication skills
  • Minimum 2 years experience
 11. Specialist – Route Research
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Applied Statistics or Marketing
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Computer Software & Application skills
  • English Communication skills
  • Communication skills
  • Analytical skills
  • Team working skills
  • Creativity skills
  • Minimum 3 years experience
 12. Sup.- Investor Relations(Finance&Accounting)/IR
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Financial accounting
  • Analytical skills
  • Communication skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • English Communication skills
  • Minimum 1 years experience
 13. Manager – Loyalty Program and Communication
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Business administration or Marketing
  • Communication skills
  • Analytical skills
  • Negotiation skills
  • Planning skills
  • Problem-solving skills
  • Minimum 5 years experience
 14. Officer- Customer Campaign Management
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Business administration or Marketing
  • Communication skills
  • Analytical skills
  • Planning skills
  • Problem-solving skills
  • Minimum 1 years experience
 15. Manager – Cargo Sales
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in Others
  • Leadership skills
  • Communication skills
  • Problem-solving skills
  • English Communication skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Negotiation skills
  • Minimum 3 years experience
 16. Supervisor – Airside Operations
  คุณสมบัติ :

  • Bachelor Degree in General management
  • Communication skills
  • Team working skills
  • Planning skills
  • Computer skills e.g. MS Office, Internet
  • Problem-solving skills
  • Analytical skills
  • Leadership skills
  • English Communication skills
  • Minimum 3 years experience

ลิงค์ต้นฉบับ >>> ดูรายละเอียดสมัครงาน