สมัครงาน!!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

0
9636

สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือการเงิน
  • มีผลทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL IELTS TOEIC และ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง
  • ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้
  • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีไหวพริบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงาน

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้อง 208 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์แนบด้านท้ายประกาศ

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ตามสถานที่ข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุในประกาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2696-5104

เอกสารรายละเอียด >>>> คลิก