มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

0
4986

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง

ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น มีอายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
  • มีประสบการณ์ในด้าน Network administration of Network engineer
  • มีความรู้ด้าน WAN, LAN และ Wireless Network, Internet, Firewall, IDS, VPN, SNMP, Sniffer, DHCP, Routing, Policy Routing, Anti-Virus, Domain, Dynamic ARP Inspection, Monitor and network infrastructure
  • มีทักษะความชำนาญด้าน Design, Routing Protocol, Network Management System, Network Security และ Configuration Router & Switch
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
  • มีความรู้ของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย วิธีการ เทคนิคและการใช้งาน

การรับสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบท้ายประกาศได้ที่ http://www.calendar.ku.ac.th , https://ocs.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ โทร 0-2562-00951 ถึง 6 ต่อ 622508 , 622510 โทรสาร 0-2562-0950

เอกสารต้นฉบับ >>> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์