[สมัครงาน] รพ.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

0
1374

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลวันนี้ โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 15 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ

  1. นักสังคมสงเคราะห์  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักอาชีวอนามัย  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา
  4. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 8 อัตรา
  5. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
  6. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล