สมัครงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต

0
830

สมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 4 อัตรา

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานว่าง

 • ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

 1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ได้คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 455 คะแนน หรือ IELTs 4 ทั้งนี้กรณีได้คะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีใจรักในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษา
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการทำงาน
  • มีวินัย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
  • สามารถทำงานที่จังหวัดศรีสะเกษได้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาคณิตศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ได้คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 455 คะแนน หรือ IELTs 4 ทั้งนี้กรณีได้คะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีใจรับในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษา
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการทำงาน
  • มีวินัย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
  • สามารถทำงานที่จังหวัดศรีสะเกษได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • มีใจรักในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษา
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการทำงาน
  • มีวินัย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
  • สามารถทำงานที่จังหวัดศรีสะเกษได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • ประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ

 1. ตำแหน่งพนักงานทำอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านงานครัว การเตรียมอาหารเด็ก หรือ ทำอาหารในสถานศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและโภชนาการเด็ก
  • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความชำนาญในการทำอาหาร
  • มีวินัย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
  • สามารถทำงานที่จังหวัดศรีสะเกษได้

การสมัครงานมหาวิทยาลัย

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามประกาศดังกล่าว 

 • สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
 • สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบแนบหลักฐานการสมัคร โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 100 บาท ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และส่งเอกสารมาที่ งานบริหารบุคคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร

เอกสารประกาศสมัครงาน >>> คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> คลิก