สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ – กระบี่ วุฒิปวช. – ปริญญาตรี 12 อัตรา

0
23211
บริษัท Bangkok Aviation Services : BASE

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท Bangkok Aviation Services : BASE : ประกอบกิจการประเภทการให้บริการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้สายการบิน และสนามบินในภูมิภาคต่างๆ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินกระบี่ และสนามบินอื่นๆ ในตำแหน่ง Counter Service รวม 12 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจงานสายการบิน ต้องการสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินกระบี่ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าวนี้ ให้ส่ง Resume สมัครงานได้เลยนะคะ

บริษัท Bangkok Aviation Services : BASEสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Counter Service ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 10 อัตรา
 2. Counter Sevice ประจำสนามบินกระบี่ จำนวน 2 อัตรา

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดเตรียม อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การให้บริการแก่ผู้โดยสาร และรักษาความสะอาดของพื้นที่บริการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการภายในห้องพักรับรอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เสริฟอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์ และผู้โดยสารบุคคลสำคัญ (VIP) ในห้องพักรับรอง เพื่อให้ผู้โดยสารดังกล่าวได้รับความสะดวกสบาย สร้างความประทับใจสูงสุดในการให้บริการ
 3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของบริษัทฯได้
 4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติและไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร และทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดปกติเบื้องต้นได้
 5. จำทำรายงานสรุปสิถิติประจำเดือน เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้ง สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข แก้หัวหน้างาน เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 20-35ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า- ป.ตรี
 3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 4. มีความรู้ประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน
 5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 7. สามารถปฏิบัติงานต่างสถานีได้
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 9. หากเริ่มงานได้เลย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ***

 

การรับสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินกระบี่ ส่ง Resume ระบุตำแหน่งงาน ระบุสนามบิน พร้อมแนบรูปถ่ายส่งมาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือติดต่อส่วนกลาง คุณศราวุธ Tel : 02-272 2590 Mobile : 087-002-3626

เว็ปไซด์บริษัท http://www.base.co.th