สมัครงาน สภากาชาดไทย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ 13 อัตรา

0
3612

สมัครงาน สภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ม.6, ปวส. และปริญญาตรี

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน สภากาชาดไทย ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานสภาการชาดไทย

 

สมัครงาน สภากาชาดไทย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พยาบาล 3-5 จำนวน 4 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 4 อัตรา
  5. นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สภากาชาดไทย

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน สภากาชาดไทย