“สภากาชาดไทย” เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากร ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

0
18556

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สภากาชาดไทย สำหรับผู้สนใจ สมัครงานราชการ สภากาชาดไทย รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
 2. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
 3. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน จำนวน 2 อัตรา
 4. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง  จำนวน 2 อัตรา
 5. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต  จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว)  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 อัตรา

 

วิธีสมัครงานราชการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
1) เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา
2) ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ ร่วมงานกับเรา ใบสมัคร และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: [email protected]
3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้